Termoizoliacinė apdailos plokštės KL ir KLN montavimas

Išorės sienų apšiltinimo darbai termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis susideda iš keturių pagrindinių etapų:

 1. medinių tąšų  arba metalinio karkaso tvirtinimas;
 2. papildomo šilumos  izoliacijos sluoksnio sudėjimas ir  tvirtinimas (jeigu reikalinga);
 3. termoizoliacinės  apdailos plokštės tvirtinimas;
 4. sandūrų hermetizavimas.
termosnaige

TERMOIZOLIACINĖS APDAILOS PLOKŠTĖS KL IR KLN

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

    1.Konstrukcijos aprašymas

 

Sistema susideda iš termizoliacinės apdailos plokštės  ir tvirtinimo – hermetizavimo elementų.

Prie apšiltinamos statinio sienos tvirtinami mediniai antiseptikuoti vertikalūs tašai. Tašų matmenys parenkami kiekvienam konkrečiam projektui (aprašymas seka toliau). Tvirtinimas atliekamas murvinėmis, kurių matmenys parenkami pagal tašų storį bei sienos tipą. Apatinė apšiltinamos sienos dalis nuo statinio cokolio apribojama horizontalia antiseptikuotų medinių tašų eile, išlyginama pagal gulsčiuką ar kitas priemones lygiui nustatyti.

Ant paruošto karkaso iš medinių tąšų tvirtinama termoizoliacinė apdailos plokštė. Prie tąšų plokštė prisukama cinkuotais medvarščiais. Kada tvirtinama termizoliacinė apdailos plokštė tiesiogiai prie sienos, galima nenaudoti medinio karkaso.

Norint pasiekti didesnę konstrukcijos šiluminę varžą nei turi termoizoliacinė apdailos plokštė, į tarpus tarp tąšų gali būti sudedama papildoma šilumą izoliuojanti medžiaga, ją prie sienos tvirtinant plastmasiniais kaiščiais – laikikliais.

Termoizoliacinių apdailos plokščių sąndūros vietos hermetizuojamos spec. hermetiku. Apatinė bei viršutinė plokščių eilės nuo aplinkos poveikio apsaugomos poliesterio (arba aliuminio) skardos profiliais. Langų angokraščių apšiltinimui bei apdailai gali būti taikomas papildomas elementas, gaminamas pagal kiekvieną konkretų projektą.    

2.Darbų atlikimo technologija

Išorės sienų apšiltinimo darbai termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis susideda iš keturių etapų:

 • edinių tąšų (karkaso) tvirtinimas.;
 • papildomo šilumos  izoliacijos sluoksnio sudėjimas ir  tvirtinimas (jeigu reikia);
 • termoizoliacinės  apdailos plokštės tvirtinimas bei viršutinio hermetizavimo profilio  pastatymas;
 • sandūrų hermetizavimas.

 2.1. Medinių tąšų (karkaso) tvirtinimas

Apšiltinamos statinio sienos apatinėje dalyje tvirtinama horizontali tąšų eilė. Pradedant nuo apšiltinimo sienos krašto žingsniu 515…775 mm, tvirtinami vertikalūs mediniai tąšai, kurių plotis 70 – 80 mm. Tiek horizontalios eilės, tiek ir vertikalių tąšų storis parenkamas taip:

dmin= 32 mm – tuo atveju, kai nenaudojama papildoma izoliacija;

d= diz– tuo atveju, kai naudojama papildoma izoliacija.

Čia diz  – papildomos šiluminės izoliacijos storis.

Viršutinėje apšiltinamos sienos dalyje yra tvirtinama horizontali medinių tąšų eilė. Mediniai tąšai prieš tvirtinimą yra antiseptikuojami ir padengiami ugniai atspariu mišiniu. Tąšai prie sienos tvirtinami mūrvinėmis, kurių matmenys bei tipai  parenkami priklausomai nuo sienos tipo bei stovio (plytų mūras, gelžbetonis, medis ar kt.).

2.2.Papildomo šilumos  izoliacijos sluoksnio sudėjimas ir  tvirtinimas.

Pvz.:

 • reikalinga pasiekti sienos  šiluminęvaržą R = 5,0 m2 K/W;
 • termoizoliacinės apdailos plokštės šiluminėvarža R = 1,3 m2 K/W (KL);
 • esamos statinio sienos šiluminėvarža pvz. R = 2,3 m2 K/W(konkrečiu atveju);
 • bus naudojama akmens vata, kurios l=035 W/mK.

Šiuo atveju papildomos šiluminės izoliacijos (akmens vatos) storis turėtų būti:

diz = R x l = (5,0  – 1,3 – 2,3)  m2 K/W  x  0,035 W/mK= 0,049 m.

Parenkame akmens vatos storį lygų 50 mm.

Medinių tąšų storį parinksime:

d = diz  = 50 mm.

Į tarpus tarp vertikalių tąšų sudedamas papildomas šiluminės izoliacijos sluoksnis (akmens vata), kuris prie sienos tvirtinamas plastmasiniais kaiščiais – laikikliais. Tai atliekama per šiluminės izoliacijos sluoksnį į sieną gręžiant 10 mm skersmens kiaurymes ir į jas įkalant plastmasinius kaščius – laikiklius. Laikiklio kojelės ilgis turi būti ne mažiau kaip 25 mm didesnis už šiluminės izoliacijos sluoksnio storį. Laikiklių  skaičius turi būti ne mažesnis kaip 2 vnt. izoliacijos plokštei, kurios matmenys (550×1000 mm).

2.3.Termoizoliacinės  apdailos plokštės tvirtinimas

Termoizoliacinės  apdailos plokštės yra tokių matmenų:

– ilgis 1413 mm;

– plotis 465 mm;

– storis   53 mm.

Prieš sumontuojant pirmąją eilę, ant apatinės horizontalios tąšų eilės tvirtinamas poliesterio arba aliuminio skardos profilis, apsaugantis apatiniąją plokštės kraštinę nuo drėgmės poveikio.

 Prie vertikalaus medinio karkaso, kuriame mediniai tąšai išdėstyti, žingsniu (515…775 mm), plokštė tvirtinama 6 nerūdijančiais medvarščiais 4×45 – 4×55 tvirtinimo taškuose. Tvirtinimas atliekamas per plokštės siūles. Plokštės forma pasižymi tuo, kad visose keturiose kraštinėse yra laiptuoti sujungimai, kurie užtikrina plokščių sandūrų hermetiškumą.

 Statinio sienos kampo montavimas atliekamas taip:

 • plokštėperpjaunama 45o kampu, naudojant pjūklą su deimanto ašmenų disku;
 • ant pjūvio vietos užnešamas silikoninio hermetiko sluoksnis;
 • plokštės suglaudžiamos taip, kad iš siūlės būtų išspaudžiama dalis hermetiko, kas užtikrina  patikimą hermetizavimą;
 • plokštėprisukama prie medinio karkaso tąšų;
 • pašalinamas hermetiko perteklius nuo siūlė

Statinio langų angokraščių padengimas gali būti atliekamas specialaus suploninto elemento pagalba (storis 37 mm).

 Viršutinė termoizoliacinių plokščių eilė iš viršaus dengiama specialiu skardos profiliu. Šio profilio paskirtis – apsaugoti plokštės viršutinę kraštinę nuo drėgmės.

 1. Sandūrų hermetizavimas

Siekiant apsaugoti termoizoliacinę apdailos plokštę nuo drėgmės prasiskverbimo į termoizo-liacinį sluoksnį, atliekamas sandūrų hermetizavimas. Tam naudojamas silikoninis hermetikas skirtas lauko darbams. Dar nesukietėjus hermetikui, hermetinimo vieta pabarstoma siūlių užpildu (specia-liu bazaltiniu smėliu). Tokiu būdu apdirbta plokščių sandūros vieta yra beveik nepastebima. Siūlės sandarinamos pilku hermetiku, kampiniai sujungimai bespalviu (šviesioms plytelėms) arba rudu (rudoms plytelėms).

Uždaryti meniu
Skambinkite